SPM Sejarah Set 1B

 1. Apakah maksud imperialisme?
  1. Pengenalan ekonomi moden
  2. Penjajahan wilayah lain
  3. Penyebaran budaya luar
  4. Pembebasan kuasa politik
 2. Monolog berikut mungkin diungkapkan oleh penjajah dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia

  Mengapakah penjajah berbuat demikian?

  1. Melahirkan pegawai kerajaan
  2. Menghalang perpaduan rakyat
  3. Melahirkan golongan menengah
  4. Mendapat sokongan bangsawan
 3. Jadual di bawah merujuk kepada akhbar yang diterbitkan di Tanah Melayu sejak tahun 1930-an.

  Apakah peranan akhbar tersebut?

  1. Menyeru orang Melayu bersatu
  2. Menganjurkan pertubuhan politik
  3. Menuntut kemerdekaan tanah air
  4. Memulaukan pentadbiran Barat
 4. Sempadan sesebuah kerajaan dalam masyarakat Melayu tradisional ditentukan oleh
  1. kedaulatan raja
  2. keluasan taklukan
  3. kesetiaan rakyat
  4. kedudukan sungai
 5. Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British telah mendapat tentangan daripada rakyat. Apakah kemuncak penentangan tersebut?
  1. Penangkapan Rosli Dhobi
  2. Peletakan jawatan Vyner Brooke
  3. Pembunuhan Sir Duncan Stewart
  4. Peletakan jawatan kakitangan awam
 6. Apakah matlamat penubuhan parti berikut?

  1. Mempercepatkan pilihanraya
  2. Mewujudkan perpaduan
  3. Merundingkan kemerdekaan
  4. Mengasaskan gerakan radikal
 7. Maklumat berikut menunjukkan perkembangan politik yang berlaku di Singapura pada tahun 1961

  Mengapakah Lee Kuan Yew bimbang dengan peristiwa tersebut?

  1. Kegiatan ekonomi merosot
  2. Perpecahan masyarakat berlaku
  3. Rancangan kemerdekaan tergugat
  4. Kemasukan pengaruh asing
 8. Senarai di bawah merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama.

  Apakah persamaan peranan agensi tersebut?

  1. Mempelbagaikan jenis tanaman
  2. Menumpukan pembangunan luar bandar
  3. Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian
  4. Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian
 9. Bagaimanakah dasar berikut dilaksanakan?
  1. Mendirikan pusat latihan kemahiran
  2. Mengelompokkan kampung-kampung
  3. Melaksanakan program usahawan desa
  4. Membuka tanah pertanian besar-besaran
 10. Mengapakah pakatan berikut diwujudkan?
  1. Memupuk perpaduan dunia
  2. Menganjurkan rundingan damai
  3. Menyekat pengaruh komunis
  4. Memulakan persaingan kuasa

Klik butang biru di bawah untuk memulakan ujian!

SPM Sejarah Set 1B

Setiap set mengandungi 40 soalan. Set ini mengandungi soalan 11 – 20 bagi set 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *