SPM Kimia Set 1E

 1. Apabila satu campuran karbon dengan kuprum(II) oksida di panaskan dengan kuat
  1. Ion oxida melepaskan dua elektron.
  2. nombor pengoxidaan karbon bertambah dari 0 kepada +4.
  3. Kuprum(II) oksida bertindak sebagai agen penurunan.
  4. Ion kuprum(II) terima dua elektron.
 2. Persamaan kimia berikut menunjukkan penguraian garam kuprum(II) nitrat.
  2Cu(NO3)2 à 2CuO + 4NO2 + O2
  Hitung isipadu gas nitrogen dioksida, NO2 pada keadaan bilik jika 0.2 mol garam Cu(NO3)2 dipanaskan?
  [Isipadu molar = 24 dm3 mol-1 pada suhu bilik]

  1. 1.2 dm3
  2. 2.4 dm3
  3. 4.8 dm3
  4. 9.6 dm3
 3. Jadual 4 susunan elektron bagi atom P dan atom Q.
  Atom Susunan elektron
  P 2.8.2
  Q 2.8.7

  Unsur P dan Q bertindakbalas membentuk satu sebatian. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang tindakbalas tersebut.?

  1. Atom P menderma 2 elektron.
  2. Atom Q menerima 1 elektron.
  3. Sebatian PQ2 terhasil.
  4. Daya tarikan antara zarah-zarah dalam sebatian adalah lemah.
 4. Perlanggaran berkesan ialah perlanggaran yang
  1. tenaganya kurang daripada tenaga pengaktifan dan dalam orientasi yang betul.
  2. mempunyai tenaga yang rendah
  3. tenaganya sama dengan dengan tenaga pengaktifan
  4. tenaganya lebih besar daripada tenaga pengaktifan dan dalam orientasi yang betul
 5. Jadual di bawah menunjukkan bahan yang digunakan untuk mengkaji kadar tindak balas antara batu marmar dengan asid nitrik.
  Eksperimen Bahan
  I Batu marmar berlebihan dan 50 cm3 asid nitrik 0.2 mol dm-3
  II Batu marmar berlebihan dan 100 cm3 asid nitrik 0.1 mol dm-3

  Antara graf berikut yang manakah mewakili kedua-dua eksperimen?

 6. Seorang pelajar ingin menjadikan cincinnya lebih cantik dan tahan lama. Apakah langkah yang paling baik dilakukan?
  1. Memberuskan cincin dengan kertas pasir
  2. Mencucikan cincin dengan detergen
  3. Menyadurkan cincin dengan argentum
  4. Merendamkan cincin dalam asid
 7. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan haba ke atas satu garam.

  Antara berikut yang manakah benar tentang garam itu?

  1. Gas nitrogen dioksida terbebas
  2. Gas karbon dioksida terbebas
  3. Plumbum(II) oksida terhasil
  4. Baki berwarna hitam terbentuk
 8. Tayar kapal terbang diperbuat daripada getah tervulkan. Apakah sifat getah tervulkan yang menyebabkannya sesuai digunakan dalam pembuatan tayar kapal terbang ?
  1. Ia boleh menerima tegangan yang terlalu besar dan kuat
  2. Ia keras dan kuat
  3. Ia tahan pengoksidaan
  4. Ia boleh mengekalkan keelastikkannya
 9. Rajah berikut menunjukkan suatu tindak balas antara logam kuprum dengan larutan argentum nitrat.

  Antara berikut yang manakah benar?
 10. Rajah di bawah menunjukkan formula molekul bagi dua agen pencuci X dan Y.
  Agen pencuci X: CH3(CH2)14COONa
  Agen pencuci Y: CH3(CH2)11OSO3Na
  Penyataan manakah tentang X dan Y adalah betul?

Leave a Comment