SPM Sejarah Set 1D

Picture1
 1. Garis masa berikut merujuk kepada pengenalan akta oleh British di Burma. Apakah kesan pengenalan akta tersebut?
  1. Memodenkan pentadbiran
  2. Mengikis fungsi institusi agama
  3. Menamatkan pentadbiran tradisional
  4. Mengembalikan kuasa raja

Klik butang biru di bawah untuk memulakan ujian!

 

SPM Sejarah Set 1D

Setiap set mengandungi 40 soalan. Set ini mengandungi soalan 31 – 40 bagi set 1.

Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal di Asia Tenggara.

 1. Perjuangan secara militan
 2. Membentuk organisasi politik
 3. Golongan intelek menjadi pemimpin
 4. Membebaskan diri daripada penjajah
Apakah faktor berlakunya penentangan penduduk tempatan terhadap kuasa Barat di Negeri-Negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 ?
 1. Penggunaan sistem telegraf
 2. Kemajuan pengangkutan
 3. Dasar penaklukan British
 4. Kemunculan golongan intelektual

Leave a Comment