SPM Sejarah Set 1B

Apakah maksud imperialisme?
 1. Pengenalan ekonomi moden
 2. Penjajahan wilayah lain
 3. Penyebaran budaya luar
 4. Pembebasan kuasa politik

Klik butang biru di bawah untuk memulakan ujian!

 

SPM Sejarah Set 1B

Setiap set mengandungi 40 soalan. Set ini mengandungi soalan 11 – 20 bagi set 1.

Monolog berikut mungkin diungkapkan oleh penjajah dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia Mengapakah penjajah berbuat demikian?
 1. Melahirkan pegawai kerajaan
 2. Menghalang perpaduan rakyat
 3. Melahirkan golongan menengah
 4. Mendapat sokongan bangsawan
Jadual di bawah merujuk kepada akhbar yang diterbitkan di Tanah Melayu sejak tahun 1930-an. Apakah peranan akhbar tersebut?
 1. Menyeru orang Melayu bersatu
 2. Menganjurkan pertubuhan politik
 3. Menuntut kemerdekaan tanah air
 4. Memulaukan pentadbiran Barat

Leave a Comment